17UY0296-3 - KASİYER - Seviye 3 (Rev.00)

Yeterlilik Birimleri ve Ücretler
Referans Kodu Yeterlilik Birimi Adı Teorik Sınav Ücreti Mülakat Sınav Ücreti Pratik Sınav Ücreti
17UY0296-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite
17UY0296-3/A2 Kasa İşlemleri
17UY0296-3/A3 İş Organizasyonu ve Mesleki Gelişim